Pressemelding – Olje/gass

April 8, 2020

Klikk her for å se pressemeldingen

Overføring av teknologi mellom norske teknologimiljøer innen olje- og gassnæringen til helsenæringen er et aktuelt tema om dagen. Gründeren Jo Amundstad bruker avansert bildeteknologi fra helsenæringen for å analysere geologiske prøver og avanserte deler til oljeindustrien samt tekniske/mekaniske komponenter.

«Mange er ikke klar over hvor fantastisk anvendelig moderne bildediagnostikk er. En MR eller CT maskin behøver ikke bare brukes på mennesker, teknologien egner seg også til å ta geologiske prøver med bestemte problemstillinger. En slik maskin gir viktig informasjon om prøvene som vi ikke ellers ville fått».

Radiologer med utvidet kompetanse

Amundstad forklarer videre: «Å bruke CT og røntgen innen mekaniske
områder har vært brukt lenge, men det er da mini CTér (begrenset
størrelse på det man tar bilde av) og ofte røntgenutstyr de bruker på
stedet. Med vårt utstyr kan man ta CT av deler så store som 80 cm i
diameter og 250 kg. I tillegg benytter vi utstyr som er det beste som finnes på markedet».

Sluttproduktet er digitale bilder med 3D volumopptak og om ønskelig en rapport med en beskrivelse av funn.

Dual energy CT bilde av boreprøve

Samarbeid på tvers av bransjer

Sammen med radiologiske eksperter i Unilabs har Amundstad utviklet et tilbud som tilbys det internasjonale markedet. Selskapene har erfaring med samarbeid fra tidligere gründerprosjekter initiert av Amundstad. Blandt annet gjennom selskapet VetScan var de først ute med bildediagnostiske undersøkelser av dyr i Norge. Senere har man også beveget seg over til fisk og tilbyr tjenester til oppdrettsmarkedet samt undersøkelser av boreprøver og mekaniske komponenter.

page1image13445904

Dual energy CT scanning av boreprøve

page1image13449440

Alle bildene og undersøkelsene utføres av erfarne radiografer, dette for best mulig bilder og resultat.

«Samarbeidet med Jo og hans selskaper har vært en spennende reise sier Jon-Bendik Thue, Salgs- og markedsdirektør i Unilabs Norge. Vi er imponert over det de har fått til og vi har stått sammen i flere prosjekter. Å ta helseteknologi og vår ekspertise innen bildediagnostikk inn i dette markedet er svært interessant.»

Et marked i vekst

«Kundetilfanget er allerede godt i gang, og vi har flere store internasjonale selskaper på kundelisten. Vi begynte med geologiske prøver og ser nå også en pågang fra ingeniørbedrifter innen olje og gass og teknisk industri.» forklarer Amundstad. «Det er særlig boreprøver som har behov for en avansert oppbygging av bilder som har god nytte av denne tjenesten. Selve undersøkelsen gjøres på et av instituttene til Unilabs Norge. Vi kan sørge for henting og levering av boreprøver avhengig av hvor i verden prøven blit tatt».

VetLabs tilbyr diagnostikk i 13 byer i Norge og har erfarne radiologer i bildediagnostikk for avlesning av CT, MR, ultralyd og røntgen bilder.

Unilabs er en ledende europeisk aktør innen medisinsk diagnostikk og er spesialisert innen radiologi og laboratoriemedisin. Unilabs er tilstede i 15 land og drifter over 90 radiologiske institutter. Unilabs Norge har 13 radiologiske institutter og har ett av de største fagmiljøene for radiologer i Norge med spesialister innen MR, CT, røntgen og ultralyd. I tillegg driver Unilabs også laboratorier for analyse av prøver innen medisinsk biokjemi, mikrobiologi og patologi.

For spørsmål om tjenestene, ta kontakt med Jo Amundstad telefon +47 98838800 eller mali jo@vetlabs.no

page2image13419536 page2image2889152

Ved hjelp av CT kan man lage detaljerte 3D bilder av mekaniske komponenter med tetthetsstudier for analyse og dokumentasjon