Investeringer i Andfjord Salmon

10/05/2020

Andfjord Salmon har utviklet et patentert og innovativt havbrukskonsept. I første fase har vi konsesjon for oppdrett av 10.000 tonn laks på Andøy. Anlegget blir lusefritt, rømningssikkert og utsetter ikke livet i havet for forurensning eller forstyrrelser.

Patentert metode:

Andfjord Salmon AS er et selskap på Andøy i Vesterålen, som ble etablert i 2014 av Roy Bernt Pettersen. Selskapet er bygget på et nyskapende, innovativt og bærekraftig oppdrettskonsept. Andfjord Salmon sitt anlegg er patentert, har lavt energiforbruk, lave driftskostnader og er gunstig for miljøet.

Bassengene ligger under havnivå og fylles med vann fra 160 meters dyp.

Bærekraft og miljø:

Andfjord Salmon har fokus på grønn og miljøvennlig produksjon i alle ledd. Selskapet skal sette et lavest mulig fotavtrykk. For fremtiden planlegges det både solcelleanlegg og vindmøller for mest mulig miljøvennlig produksjon.

Gjennomstrømning:

Konseptet er basert på et lukket gjennomstrømningssystem, som kombinerer fordelene med både tradisjonelt sjøbasert- og landbasert oppdrett.

Høyeste vannkvalitet:

Andfjord Salmons største fortrinn er uendelig tilgang på nærings- og oksygenrikt sjøvann, med optimale og stabile temperaturer. Vannet blir pumpet opp fra 160 og 30 meters dyp, avhengig av om det er vinter- eller sommersesong.

Ingen lakselus:

Teknologien gjør at man unngår problemene knyttet til lakselus. Lusen lever ikke på dypene der Andfjord Salmon henter vannet. Det vil i tillegg etableres filtrering som vil fange opp uønskede elementer.

Bassengene gjenskaper en naturlig havstrøm, der laksen får krystallklart vann og god plass.

10.000 tonn:

Andfjord Salmon har anskaffet landområder og er tildelt en lisens for årlig produksjon av 10.000 tonn (HOG) laks på Kvalnes, Andøya.

Ingen utslipp:

Biorestene fra anlegget er planlagt levert til nabobedriften og vekstproduktleverandøren Andøytorv AS. Av disse biorestene kan Andøytorv AS produsere nye veksttorvprodukter med høyt innhold av nitrat, fosfat og næringssalter. Dermed er biorestene en ny ressurs, ikke et problem.

Roboter holder bassenget rent. All biomasse fjernes og resirkuleres til matjord.

60.000 tonn:

Det totale potensiale for ekspansjon er på 60.000 tonn (HOG) på Kvalnes og andre steder som Andfjord har sikret seg på Andøya.

Svinn under 5 prosent:

Selskapet har ambisjoner om et svært lavt svinn av laksefôret. Rensemetoder skal sørge for at svinnet kommer helt ned under 5 prosent.