Viser til timen for CT/MR, dere skal møte her.
Ring telefonnummer 98838800 når dere står utenfor. 
Det vil ikke være mulig å komme inn på venterommet før oppsatt time.