Deling av bilder og rapporter

VetLabs har eget system for deling av CT og MR bilder samt rapporter, henvisning og anestesijournal.

Alle klinikkene som er kunde hos oss har innloggingsdata til dette systemet.

Når undersøkelsen er ferdig vil bildene bli tilgjengelig for henvisende klinikk.
Rapportene kommer inn i løpet av 2-6 timer (akutte) og 24 timer normale undersøkelser.

I telemedisin systemet kan man selv også enkelt dele bilder/rapporter med andre klinikker og også eier om man ønsker dette.

For klinikk grupper så vil bildene være tilgjengelig automatisk på tvers av gruppen uten at man trenger å gjøre noe selv for dette. Det kan være greit i forbindelse med henvisninger av kunder mellom egne klinikker.

Rapportene blir også delt med henvisende klinikk på mail (den mail adressen som oppgis i henvisningen).

Har du spørsmål om vårt telemedisin system, ring 98838800

Del innlegg